De Joost

Joost de Jongestraat 45 4142 AV Leerdam

Schoolfoto van De Joost

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De meeste leerlingen zitten op onze school vanaf klas 1 al op het juiste niveau, ze hoeven dus niet te wisselen. Leerlingen die wel van niveau veranderen, gaan meestal over naar een hoger niveau.


Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op onze school stromen bijna alle leerlingen zonder vertraging door, zittenblijven komt weinig voor. Onze doorstroomcijfers voldoen dan ook ruim aan de norm van de Onderwijsinspectie.
 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De school zet in op een goede begeleiding van de leerlingen. De mentor speelt hierbij een belangrijke rol. Hij signaleert, stimuleert de leerling om goede resultaten te halen. We zijn trots op de goede examenresultaten van onze leerlingen!!!
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers liggen voor vmbo-b en voor vmbo-k in de buurt van het landelijk gemiddelde.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven