De Joost

Joost de Jongestraat 45 4142 AV Leerdam

Schoolfoto van De Joost

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de onderbouw oriënteren de leerlingen zich op de verschillende beroepenvelden: zorg, sport, techniek, economie en ondernemen om aan het einde van klas 2 een goede keuze te maken uit de profielen Zorg & Welzijn en Diensten & Producten.

In het derde leerjaar kun je kiezen uit twee praktijkrichtingen, ofwel profielen. Ga je voor het brede profiel ‘Dienstverlening & Producten’ of ligt je hart meer bij het profiel ‘Zorg & Welzijn’? 

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een beroepsgericht deel en een vrij te kiezen deel. Het gemeenschappelijke deel is voor alle leerlingen hetzelfde. Dit zijn de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en een kunstvak.

In de bovenbouw maak je kennis met verschillende beroepen die aansluiten op het door jou gekozen profiel. Je krijgt gastlessen, je neemt deel aan diverse bedrijfsbezoeken en je loopt leerzame stages. Bij De Joost krijg je een eigen loopbaancoach, die je begeleidt en met je meedenkt. In diverse gesprekken bekijk je samen met je coach waar jouw talenten liggen en waar je interesses naar uitgaan. In samenspraak bepaal je welke kennis en kunde je nog dient eigen te maken om je persoonlijke doel te bereiken.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Joost heeft de ondersteuning van /zorg voor de leerling hoog in het vaandel staan. Leerlingen en ouders herkennen dit en waarderen dat ook.
 
Als school werken we preventief. Op deze wijze kunnen we problemen voorkomen. Hierbij is het belangrijk dat  de leerling zich gekend voelt. Weten wie de leerling is, en wat hij/zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren op school.  De mentor heeft in dit proces een spilfunctie. In het ondersteuningsplan kunt u lezen op welke wijze we de ondersteuning vorm geven.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven