Het Heerenlanden

Eksterlaan 48 4143 AC Leerdam

  • Schoolfoto van Het Heerenlanden
  • Schoolfoto van Het Heerenlanden
  • Schoolfoto van Het Heerenlanden
  • Schoolfoto van Het Heerenlanden
  • Schoolfoto van Het Heerenlanden

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheidscijfers die de leerlingen aan Het Heerenlanden geven blijven stijgen. Daarmee wijken we in positieve zin af van de landelijke trend. We werken er hard aan om de leerlingen een veilige en prettige schooltijd te bieden en het is fijn om te zien dat zich dat vertaalt in hogere tevredenheidscijfers. 

Onze school kent een leerlingenraad; de leerling zijn ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad; we spreken elkaar regelmatig over de belangrijkste leerlingzaken.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zowel ouders als leerlingen geven aan dat zij de school ervaren als een veilige plek om te vertoeven.
Onderlinge betrokkenheid, heldere en eenduidige regels en consequent optreden bieden een goede basis voor die veiligheid en sfeer.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van de ouders is in 2021-2022 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Met name op het gebied van communicatie scoort Het Heerenlanden goed. We gaan regelmatig met de ouders/verzorgers in gesprek. Het belangrijkst daarbij zijn de driehoeksgesprekken: op school vertellen onze leerlingen aan hun mentorcoach en hun ouders/verzorgers wat ze tot dan toe geleerd hebben, en over hun plannen voor de komende periode. Ze bereiden dit gesprek voor samen met hun mentorcoach, tijdens de coachgesprekken die we tweewekelijks houden.

Tijdens het gehele schooljaar kunnen de ouders/verzorgers meekijken naar de vorderingen van hun kinderen en de feedback die we vanuit school daarop geven via het programma leerlingbespreking.nl.

 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven