rsg de Borgen, Nijeborg

Waezenburglaan 51a 9351 HC Leek

  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Nijeborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Nijeborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Nijeborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Nijeborg

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Voorafgaand aan plaatsing op onze school bezoeken we alle toeleverende basisscholen om zicht te krijgen op de mogelijkheden van de toekomstige leerlingen. We plaatsen op advies van de basisschool, waarbij we zoeken naar de leerweg, waar uw kind het meest succesvol kan zijn. Het liefst in een klas met twee niveaus, waarbij na twee jaar een definitieve leerwegkeuze wordt gemaakt. (Met behulp van dakpanklassen bb-kb, kb-tl en tl-havo houdt de leerling zicht op een hoger niveau).

Onze doorstroomcijfers van onder- naar bovenbouw  zijn positief.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het afgelopen schooljaar bracht de inspectie een bezoek aan de Nijeborg. De uitkomsten waren positief. Naast deze vorm van externe kwaliteitscontrole wordt er binnen Onderwijsgroep Noord gebruik gemaakt van een interne audit. Collega's bezoeken de school en reiken suggesties ter verbetering aan.

Terug naar boven