College De Brink

Kerklaan 6 1251 JT Laren

Bij ons leer je een vak!

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Na het behalen van een vmbo-diploma zetten de meeste leerlingen hun studie voort op het mbo. Een enkeling stroomt door naar het havo. Over de sectoren verdeeld was de uitstroom in 2017 naar:
  • Techniek/Media: 38%
  • Economie: 27%
  • Zorg & Welzijn: 29%
  • Overig: 5%
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn erg trots op onze examenresultaten, omdat die al jaren overeen komen met, of beter zijn dan, de landelijke resultaten.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers in het schooljaar 2016 - 2017 zitten op alle niveaus boven de landelijke cijfers. De gemiddelde examencijfers van de afgelopen jaren laten voor College De Brink een stabiel beeld zien op alle niveaus.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2021 is de inspectie op bezoek geweest bij de Gooise Scholen Federatie. Het oordeel is via bijgaande link terug te vinden. Zoals te zien is het oordeel 'voldoende'. De inspectie heeft geen bezoek gebracht aan College de Brink, waardoor hier geen oordeel staat. Wel in de cijfers terug te zien dat onze leerlingen het gemiddeld goed doen. Klik daarvoor op de link naar de cijfers van de inspectie.

Terug naar boven