College De Brink

Kerklaan 6 1251 JT Laren

Bij ons leer je een vak!

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Na het behalen van een vmbo-diploma zetten de meeste leerlingen hun studie voort op het mbo. Een enkeling stroomt door naar het havo. Over de sectoren verdeeld was de uitstroom in 2017 naar:
  • Techniek/Media: 38%
  • Economie: 27%
  • Zorg & Welzijn: 29%
  • Overig: 5%
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn erg trots op onze examenresultaten, omdat die al jaren overeen komen met, of beter zijn dan, de landelijke resultaten.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers in het schooljaar 2016 - 2017 zitten op alle niveaus boven de landelijke cijfers. De gemiddelde examencijfers van de afgelopen jaren laten voor College De Brink een stabiel beeld zien op alle niveaus.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2021 is de inspectie op bezoek geweest bij de Gooise Scholen Federatie. Het oordeel is via bijgaande link terug te vinden. Zoals te zien is het oordeel 'voldoende'. De inspectie heeft geen bezoek gebracht aan College de Brink, waardoor hier geen oordeel staat. Wel in de cijfers terug te zien dat onze leerlingen het gemiddeld goed doen. Klik daarvoor op de link naar de cijfers van de inspectie.

Terug naar boven