College De Brink

Kerklaan 6 1251 JT Laren

Bij ons leer je een vak!

Profielkeuze

Toelichting van de school

College De Brink biedt opleidingen aan in drie beroepsdomeinen. Binnen deze beroepsdomeinen worden 5 vakroutes (profielen) aangeboden op basis-, kader- en mavo-niveau.

Techniek: Bouwen, Wonen & Interieur; Produceren, Installeren & Energie

Mens & Dienstverlenen: Horeca, Bakkerij & Recreatie; Gezondheidszorg, Veiligheid, Welzijn & Bewegen

Media: Media, Vormgeving & ICT     

College de Brink is trots om in schooljaar 2021-2022 de samenwerking aan te gaan met de Ron Blaauw Academie en de Rob Peetoom Academy!

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Schoolplan 2016 - 2020 beschrijft de koers van College De Brink tot 2020. Het Schoolplan brengt in beeld waar College De Brink op dit moment staat in haar ontwikkeling en wat het meerjarenbeleid is voor de komende vier jaar op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie, ICT, financiën en beheer.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het nieuwe schoolplan, dat we binnenkort zullen delen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuningsteam
De basis van de leerlingenzorg op College de Brink is het mentoraat. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen en ziet de leerling meerdere keren per week. In de mentorlessen is aandacht voor groepsvorming, hoe om te gaan met schoolwerk en de leerling zelf.

De mentor kan de leerling aanmelden voor het ondersteuningsteam. Het doel van dit team is om in samenwerking met de mentor en ouders mee te denken over ondersteuning aan leerlingen en om leerlingen die tegenslagen ondervinden toch met succes naar een diploma te begeleiden. 

 

 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven