Laar & Berg

Langsakker 4 1251 GB Laren

Schoolfoto van Laar & Berg

In het kort

Toelichting van de school

Laar & Berg is een school voor tweetalig havo/vwo tussen Laren en Hilversum. Op Laar & Berg volgen alle leerlingen in de onderbouw onderwijs volgens de uitgangspunten van het International Baccalaureate (IB): het Middle Years Programme (MYP). Laar & Berg is een school waar leerlingen zich gezien en uitgedaagd voelen. Bij ons op school ontwikkelen jongeren zich tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers. Ons doel is dat iedereen op onze school ontdekt, leert en inspireert. De leerlingen uit verschillende klassen kennen elkaar en helpen elkaar als dat nodig is. Belangrijke elementen van het leerlingprofiel zijn zorgzaamheid en open mindedness.

Meer weten? laar&berg.nl

Kenmerken van de school

  • Rooms Katholiek

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • havo
  • havo / vwo
  • atheneum
  • IB

Bron

Bovenbouw

  • havo
  • atheneum
  • IB

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
955

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven