Scholengroep Krommenie voor Vwo Havo Mavo Vbo Lwoo loc. ISK Zaanstad

Saendelverlaan 1 a 1561 KS Krommenie

Schoolfoto van Scholengroep Krommenie voor Vwo Havo Mavo Vbo Lwoo loc. ISK Zaanstad

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De ISK bereidt 12 tot en met 18-jarige nieuwkomers in een uitdagende omgeving voor, met taal en tools, op passend regulier vervolgonderwijs en een goede toekomst in de Nederlandse samenleving.

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven