Scholengroep Krommenie voor Vwo Havo Mavo Vbo Lwoo loc. ISK Zaanstad

Saendelverlaan 1 a 1561 KS Krommenie

Schoolfoto van Scholengroep Krommenie voor Vwo Havo Mavo Vbo Lwoo loc. ISK Zaanstad

In het kort

Toelichting van de school

De Internationale Schakelklas (ISK) Zaanstad bestaat sinds 1976. Het is een school voor nieuwkomers in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen. De ISK is een voorziening voor de regio Zaanstreek (gemeente Zaanstad, Oostzaan en Wormerland, valt onder de stichting OVO-Zaanstad en is een openbare school.  De nadruk ligt op het op maat aanbieden van intensief (taal) onderwijs en kennis van de Nederlandse samenleving waardoor leerlingen snel geschakeld kunnen worden naar het reguliere Nederlandstalige onderwijs en daarop goed voorbereid zijn. De ISK is een school met fluctuerende leerlingenaantallen. Mensen vluchten voor gevaar, anderen komen voor werk of een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. Weer anderen hebben een Nederlandse partner. Zelden kiezen de jongeren er zelf voor om naar ons land te komen. Fluctuatie in het leerlingaantal is van invloed op de grootte van het ISK-team. Op dit moment (maart 2020) hebben we ongeveer 120 leerlingen verdeeld over 2 locaties en 18 medewerkers OP en OOP waarvan een groot deel een klein Fte heeft. Per augustus 2020 zijn de twee locaties samengevoegd en is de ISK gehuisvest in een gebouw samen met  een school voor voortgezet onderwijs. Hierdoor kunnen onderwijskundige mogelijkheden, teamvorming, veiligheid en exploitatie verbeterd worden.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven