Trias VMBO

Saendelverlaan 1 1561 KS Krommenie

Schoolfoto van Trias VMBO

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen.

Op Trias vmbo werken we met combinatieklassen in de onderbouw, zodat kinderen doorstromen naar het niveau wat het beste bij ze past. Later determineren betekent dat leerlingen meer van zichzelf kunnen laten zien. Dit is ook zichtbaar in de grafieken, waarin duidelijk wordt dat leerlingen op of boven hun advies in de bovenbouw komen. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We hebben in goed overleg met ouders, docenten, mentoren, leerlingen en schoolleiding de leerlingen in de afgelopen periode zo kansrijk mogelijk bevorderd in de onderbouw. Het slagingspercentage is hierdoor iets lager dan in de jaren hiervoor. We wilden onze leerlingen optimale kansen bieden om zo glansrijk mogelijk door hun middelbare school heen te gaan, ondanks de onderbroken schoolcarrière door Corona. Hierdoor zijn de doorstroompercentages in de bovenbouw iets lager dan voorheen. De percentages zullen de komende jaren weer naar het niveau gaan, waar we al jarenlang voor staan. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We hebben in goed overleg met ouders, docenten, mentoren, leerlingen en schoolleiding de leerlingen in de afgelopen periode zo kansrijk mogelijk bevorderd in de onderbouw. Het slagingspercentage is hierdoor iets lager dan in de jaren hiervoor.

We wilden onze leerlingen optimale kansen bieden om zo glansrijk mogelijk door hun middelbare school heen te gaan, ondanks de onderbroken schoolcarrière door Corona. Hierdoor zijn de slagingspercentages iets lager dan voorheen. De percentages zullen de komende jaren weer naar het niveau gaan, waar we al jarenlang voor staan.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen.

De gemiddelde cijfers van onze leerlingen zijn in de afgelopen jaren ongeveer stabiel gebleven of zelfs licht gestegen. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven