Trias VMBO

Saendelverlaan 1 1561 KS Krommenie

Schoolfoto van Trias VMBO

Profielkeuze

Toelichting van de school

Beroepsgerichte leerwegen

Als het een van de beroepsgerichte leerwegen wordt, heb je op Trias de keuze uit maar liefst vijf profielen:

  • Bouwen, wonen en interieur
  • Dienstverlening en producten
  • Economie en ondernemenProduceren, installeren en energie
  • Zorg en welzijn

Omdat we binnen de profielen wel acht verschillende routes aanbieden, is er altijd wel een route die past bij jouw interesses. Je volgt in de beroepsgerichte leerwegen de praktijkvakken van het profiel en een aantal theoretische vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde.

Theoretische leerweg (mavo)

Volg je in het derde leerjaar de theoretische leerweg (mavo), dan heb je de keuze tussen de gewone mavo en de vakmavo.

Bij de gewone mavo volg je vooral theoretische vakken. Je hebt dan de keuze uit een aantal vakkenpakketten.

Bij de vakmavo volg je ook nog een praktijkgericht vak. Je voert in dit praktijkgerichte vak echte opdrachten uit van bedrijven en organisaties uit de buurt. Hierdoor ontdek je waar je goed in bent en dat helpt je bij de keuze van je vervolgopleiding.

Op Trias hebben we twee vakmavo profielen: profiel Zorg en Welzijn en profiel Techniek.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan Trias biedt meer! is het document waarin Trias het beleid beschrijft dat zij de komende vier jaar voert om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te bewaken. In het schoolplan staan het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg beschreven. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen. Verder komen het financieel en materieel beleid aan bod. Het schoolplan is bedoeld om richting te geven aan een planmatige schoolontwikkeling, in de zin dat het de basis vormt voor een jaarlijkse evaluatie van de voortgang van het beschreven beleid en ambities.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Trias is een begeleidingsschool.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven