Trias VMBO

Saendelverlaan 1 1561 KS Krommenie

Schoolfoto van Trias VMBO

In het kort

Toelichting van de school

Onze school toont groot van buiten en is daarbinnen kleinschalig georganiseerd. Wij bieden uitdagend, inspirerend, actueel en gevarieerd onderwijs en staan voor duurzame ontwikkeling van onze leerlingen, onze medewerkers en onze school. Onze kernwaarden zijn: Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen: Trias biedt meer!

Bij ons leer je op basis van je talenten en interesses. In de onderbouw is voor iedereen een passende klas, waardoor elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Hiervoor hebben we niveau- en combiklassen. Daarnaast organiseren we samen met Bertrand Russell College (onze buren) een Havo-kansklas. 

In de bovenbouw kies je voor een profiel of sector, passend bij alle leerwegen. Binnen de theoretische leerweg kunnen leerlingen naast een vakkenpakket met theoretische vakken, ook kiezen voor een praktisch vak, waarbij er keuze is tussen Zorg & Welzijn en Techniek. Hierdoor sluit het onderwijs nog beter aan op een vervolgopleiding in het MBO.

Kenmerken van de school

  • Theoretische leerweg
  • Vakmavo
  • Kader- en basisberoepsgericht
  • Havo-kansklas
  • Trias biedt meer!

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal leerlingen op het Trias VMBO was de laatste drie schooljaren als volgt

2020-2021: 1269

2021-2022: 1195

2022-2023: 1133

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1121

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven