Bertrand Russell college

Erasmusstraat 1 en Erasmusstraat 28 1561 KD Krommenie

Schoolfoto van Bertrand Russell college

In het kort

Toelichting van de school


Bertrand Russell college: Een geweldige schooltijd!

Onderwijs op het Bertrand Russell college staat al 50 jaar voor meer dan alleen een diploma. Krachtige kenmerken van ons onderwijs zijn de positieve sfeer, de persoonlijke aandacht en de vele kansen die geboden worden binnen een breed aanbod. De ruim 100 medewerkers zijn zeer betrokken en bieden graag de ondersteuning en begeleiding die leerlingen nodig hebben.  

Het Bertrand Russell college is een openbare school voor havo en atheneum, waar rond de 1200 leerlingen onderwijs volgen. De school is gevestigd in twee schoolgebouwen aan de Erasmusstraat in Krommenie. We hebben al jaren examenresultaten die op of boven het landelijk gemiddelde liggen. Leerlingen hebben keuzevrijheid bij het volgen van flex-modules aan het begin en einde van de dag. Hierbij werken we in kleine groepen, waarbij gekozen kan worden voor verdieping, verbreding en ondersteuning. Naast de reguliere vakken wordt aandacht besteed aan wetenschapsoriëntatie (WON), tweetalig onderwijs (TTO), Havisten Competent (HaCo), filosofie, debatteren, internationalisering, theaterlessen, bèta in de onderbouw (STEAM), sportlessen (BSM) en nog veel meer. Leerlingen zijn erg tevreden over hun mentor en de begeleiding die ze krijgen als het even tegen zit.  

Onze missie en visie op onderwijs is dat op het Bertrand Russell college alles nog mogelijk is en we gaan voor een geweldige schooltijd. We halen het maximale uit iedere leerling en we vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op onze prettige ambitieuze school. Het leren van leerlingen staat centraal zodat leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen.  

Leerlingen volgen op het Bertrand Russell college hoogwaardige inspirerende en interactieve lessen en krijgen op maat begeleiding van betrokken en inhoudelijk sterke professionals. Hiervoor combineren wij moderne lessen (blended learning) met persoonlijke aandacht en bieden we veel keuzes om steeds meer eigenaarschap bij leerlingen te ontwikkelen. Dit stimuleert onze leerlingen.  

Deze stimulans en het inspelen op de constant veranderende mogelijkheden op de toekomstige arbeidsmarkt en maatschappij, dragen bij aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Naast het leren op school, leren onze leerlingen ook veel buitenschools door culturele, maatschappelijke, sportieve, creatieve en internationale activiteiten.  

De combinatie van theorie en praktijk is een succesfactor voor het behalen van een diploma op het Bertrand Russell college. De samenwerking met hbo’s en universiteiten zorgt voor bovengemiddelde resultaten van onze leerlingen tijdens de vervolgopleiding. We zijn dan ook erg trots op onze leerlingen en medewerkers.

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig karakter
  • Onderwijs op maat
  • TTO-klas (TweeTaligOnderwijs)
  • Persoonlijke aandacht
  • Havo-vwo én vwo brugklassen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • havo
  • havo / vwo
  • atheneum

Bron

Bovenbouw

  • havo
  • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het verleden werden de leerlingen van de twee locaties bij elkaar opgeteld. Met ingang van dit schooljaar gebeurt dat niet meer. Het genoemde leerlingaantal is dat van klas 3 tot en met 6. In de zogenaamde Onderbouw (klas 1 en 2) zitten ongeveer 420 leerlingen en in de Bovenbouw (klas 3 tot en met 6) ongeveer 740 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1068

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven