Comenius College Krimpen

Boezemdreef 1 2922 BA Krimpen aan den IJssel

Schoolfoto van Comenius College Krimpen

In het kort

Toelichting van de school

Het Comenius College is een scholengroep voor voortgezet onderwijs, geworteld in de Protestants-Christelijke traditie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze traditie de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komt, wanneer het aangeboden wordt vanuit onze geloofsovertuiging en gebaseerd is op de kernwaarden rechtvaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en naastenliefde. Het Comenius College heeft zes scholen met een eigenkarakter en een eigen aanbod.

Wat ons als Comenius College bindt, is ons Comenius DNA.  Geen tekst met prachtige volzinnen, maar samen te vatten in drie kernpunten. Deze kernpunten vormen de gemene deler van het Comenius College en zijn op alle zes scholen terug te vinden.

1.Wij zijn een christelijke school; bij ons word je gezien. Wij hebben oog voor elkaar.

2. Hoe ver kun jij komen? Jij en jouw talenten staan voor ons centraal.

3. Bij ons krijg je kansen, waardoor je het beste uit jezelf kunt halen.

Comenius College Krimpen aan den IJssel

Het Comenius Krimpen is een kleinschalige school voor(pre)mavo en (pre)havo. Mavo leerlingen kunnen op de locatie hun examen doen enhavo leerlingen stromen in de bovenbouw door naar de vestiging Comenius LyceumCapelle. Wij geloven erin dat we vanuit een stabiele sociale basis leerlingenhet beste tot ontplooiing en groei brengen. We dagen leerlingen uit in dewetenschap dat ze een veilig vangnet om zich heen hebben. Dat doen we met onsYoung and Strong concept.

Young

Leerlingen kiezen uit vier programma’s: Art, Sport, Businessen Science. Eén dag in de week verdiepen zij zich in het gekozen programma ensluiten de kernvakken Engels en Nederlands daarop aan. Zo leren leerlingen deverbanden tussen de vakken en krijgen ze de kans talenten te ontwikkelen envaardigheden op te doen.

Strong

Vier keer in de week hebben de leerlingen een Strong uur.Hierin kunnen ze zich versterken door extra lessen taal of rekenen, ofverdiepen in de vorm van extra uitdaging. We bieden bijvoorbeeld Anglia(versterkt Engels) aan. Leerlingen leren in deze uren ook plannen en hoe zeeffectief leren. Met Rots en Water training helpen we leerlingen ooksociaal-emotioneel sterker worden.

Kenmerken van de school

  • Prot. Christelijk
  • Kleinschalig
  • Pre-Mavo en Pre-Havo
  • Je eigen coach
  • Young & Strong

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t
  • vmbo-(g)t / havo
  • havo

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
363

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven