Scholengemeenschap Bonaire Liseo Boneriano (mhv)

Kaya Amsterdam z/n 0060 AA Kralendijk, Bonaire, Caribisch Nederland

Schoolfoto van Scholengemeenschap Bonaire Liseo Boneriano (mhv)

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In de grafiek Schooladvies en plaatsing ziet u welk percentage van de leerlingen uit de 3de klas op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies zitten. Ook zijn niet alle basisschooladviezen bekend, dit wordt mede veroorzaakt door instroom uit buurtlanden in het Caribisch gebied.

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Doorstroom binnen de school laat zien hoeveel leerlingen hun school afmaken zonder te blijven zitten.

De doorstroom voor de onderbouw voor vmbo BK ligt boven de norm en die van Liseo Boneriano onder de norm. Voor de mavo is dat 1,4% en voor havo/vwo 1,6%. De doorstroom voor vwo ligt boven de norm van de onderwijsinspectie  en rest ligt er nog onder . Vmbo-b 5,5%, vmbo-k 0,6%, Mavo 19,2% en havo  8,8%. Dit beeld is nog niet ideaal en wij doen er alles aan om dit in betere banen te leiden. 

Dit is een school in Caribisch Nederland, daardoor zijn er geen centrale gegevens beschikbaar voor deze indicator. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Dit is een school in Caribisch Nederland, daardoor zijn er geen centrale gegevens beschikbaar voor deze indicator. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Dit is een school in Caribisch Nederland, daardoor zijn er geen centrale gegevens beschikbaar voor deze indicator. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven