Calvijn College Krabbendijke Appelstraat

Appelstraat 4 4413 ET Krabbendijke

  • Schoolfoto van Calvijn College Krabbendijke Appelstraat
  • Schoolfoto van Calvijn College Krabbendijke Appelstraat
  • Schoolfoto van Calvijn College Krabbendijke Appelstraat
  • Schoolfoto van Calvijn College Krabbendijke Appelstraat
  • Schoolfoto van Calvijn College Krabbendijke Appelstraat

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het pestprotocol is onderdeel van de schoolbrede mentormethode. Daarnaast hebben we ook nog een 'protocol hulp aan leerling en personeel'. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het stemt de school tot tevredenheid te constateren dat de locatie van ouders en
leerlingen op alle punten een ruime voldoende krijgt. Dat neemt niet weg dat we
als school de uitslag van dit tevredenheidsonderzoek scherp analyseren en er
actiepunten aan verbinden om waar mogelijk een verbeterslag te maken.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven