csg Bogerman Koudum

Ds L Tinholtstraat 3c 8723 CW Koudum

  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum
  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum
  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum
  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum
  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Uit het leerlingtevredenheidsonderzoek blijkt dat leerlingen over het algemeen tevreden zijn over de school en hun docenten. Het schoolklimaat (veiligheid en sfeer) wordt positief beoordeeld en leerlingen geven aan met respect behandeld te worden en gezien te worden. Als aandachtspunt geven leerlingen aan dat lessen meer zouden kunnen aansluiten bij de buitenwereld.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen ervaren csg Bogerman Koudum als veilig en vertrouwd. Veel aandacht gaat uit naar het scheppen van een veilig en positief werk- en leerklimaat. Bogerman Koudum is trots op het werk van de peer mediators, een groep leerlingen die zich inzet voor een goed schoolklimaat en goed kan bemiddelen wanneer er conflicten zijn tussen leerlingen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven