csg Bogerman Koudum

Ds L Tinholtstraat 3c 8723 CW Koudum

  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum
  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum
  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum
  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum
  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum

Profielkeuze

Toelichting van de school

De leerlingen in de theoretische leerweg (vmbo) hebben de mogelijkheid om de opleiding op deze locatie af te ronden. Leerlingen kiezen in het derde leerjaar voor één van de sectoren Zorg & Welzijn, Economie, Techniek of Landbouw.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het plan heeft drie pijlers. Betrokken, bevlogen en echt: vanuit deze houding zetten de medewerkers van csg Bogerman zich iedere dag in om de leerlingen te laten groeien.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bogerman wil leerlingen helpen zich te ontwikkelen met hoofd, hart en handen. De zorg die Bogerman biedt, is altijd maatwerk. De samenwerking met ouders speelt hierin een cruciale rol. Alle locaties van Bogerman werken intensief samen op het gebied van zorg. Een vernieuwde versie van het zorgplan is in ontwikkeling.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven