Yuverta vmbo Klaaswaal

Rijksstraatweg 30 B 3286 LS Klaaswaal

Schoolfoto van Yuverta vmbo Klaaswaal

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De school scoort uitstekend waar het de begeleiding betreft. Leerlingen weten waar ze voor wat moeten zijn. Leerlingen zijn tevreden met de zorg en ondersteuning op school. Er ligt een taak voor de school om dezelfde tevredenheid ook te realiseren waar het de lessituatie betreft. Daar zijn de scores nog niet op het peil waar de school dat wil. Met name het uitdagen van leerlingen in de les, bedienen op maat en rekening houden met de verschillen in een klas / les kan beter.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft een medewerker arbo die zorg draagt voor structureel overleg over de arbo-zaken. Hierbij worden zaken als huisvesting, veiligheid in en om de school en het welbevinden van leerlingen en medewerkers besproken. Daarnaast is een medewerker verantwoordelijk voor het onderhoud van machines, EHBO, brandveiligheid. Al deze zaken worden in een regelmatig overleg besproken.

Veiligheid is op onze relatief kleine school een zeer belangrijk thema. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in de school. Iedereen kent elkaar en we letten op elkaar. In de mentorlessen, de omgang met elkaar en via extern programma's zoals Safe school wordt er veel aandacht aan besteed.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders tonen zich tevreden over veel aspecten op school. Daar waar we een score aantreffen die onvoldoende is of signalen ontvangen van ontevredenheid bij ouders ondernemen we direct actie. Met de ouderraad zijn inmiddels stappen gezet om te spreken over inspraak.
We herkennen ook overeenkomsten met de tevredenheidmetingen bij leerlingen en zullen met name aandacht gaan besteden aan aspecten die in de les plaatsvinden (individuele verschillen, afspraken maken en nakomen etc.)
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven