Yuverta vmbo Klaaswaal

Rijksstraatweg 30 B 3286 LS Klaaswaal

Schoolfoto van Yuverta vmbo Klaaswaal

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen die zijn aangemeld worden geplaatst op basis van het schooladvies. Op- en afstroom is in de eerste 2 leerjaren mogelijk. De definitieve determinatie vindt eind leerjaar 2 plaats.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren determineerden wij de leerlingen zowel bij de overgang van leerjaar 1 naar 2 als van 2 naar 3. Dat zorgde voor een goed slagingspercentage en een groei in het rendement.
De definitieve determinatie vindt plaats in leerjaar 2.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De school heeft een prima percentage. We steken positief af t.o.v. de landelijke cijfers en proberen dat vast te houden. Het goed volgen van leerlingen en toch ook soms kiezen voor doubleren draagt bij aan het streven dat wie start in leerjaar 4 het examen op dat niveau ook zou moeten kunnen halen. Dat blijkt goed te lukken!
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers van onze school liggen voor al onze leerwegen boven het landelijk gemiddelde.  We zijn trots op dat resultaat. Het verschil tussen het gemiddelde cijfer van het centrale examen en het gemiddelde cijfer van het schoolexamen is ook positief. Dit betekent dat onze leerlingen op het centrale examens net iets hogere cijfers halen als op de schoolexamens. We zijn trots op onze leerlingen
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt ieder jaar meerdere scholen van Wellantcollege. De bevindingen uit deze onderzoeken worden ieder jaar met het bestuur van Wellantcollege gedeeld in een Jaarlijks Gesprek. De indicator externe evaluatie geeft de laatste stand van zaken weer.

Terug naar boven