Yuverta vmbo Klaaswaal

Rijksstraatweg 30 B 3286 LS Klaaswaal

Schoolfoto van Yuverta vmbo Klaaswaal

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het vakkenpakket in de bovengebouw is gericht op een brede uitstroom naar de vier sectoren van het MBO. Leerlingen kunnen in de volgende algemene vakken examen doen: Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Biologie, Nask1, Economie en LO2. In het beroepsdeel staat naast de vakkennis ook het ontwikkelen van competenties centraal. Dit geeft een goede voorbereiding op het MBO. Leerlingen krijgen naast de Maatschappelijke Stage ook een Beroepsoriënterende stage. Tweederde van de stagetijd mag buiten de sector gevonden worden. De aansluiting op alle vormen van mbo is goed.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven