Wellantcollege Klaaswaal

Rijksstraatweg 30 B 3286 LS Klaaswaal

Schoolfoto van Wellantcollege Klaaswaal

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen die zijn aangemeld worden geplaatst op basis van het schooladvies. Op- en afstroom is in de eerste 2 leerjaren mogelijk. De definitieve determinatie vindt eind leerjaar 2 plaats.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren determineerden wij de leerlingen zowel bij de overgang van leerjaar 1 naar 2 als van 2 naar 3. Dat zorgde voor een goed slagingspercentage en een groei in het rendement.
De definitieve determinatie vindt plaats in leerjaar 2.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De school heeft een prima percentage. We steken positief af t.o.v. de landelijke cijfers en proberen dat vast te houden. Het goed volgen van leerlingen en toch ook soms kiezen voor doubleren draagt bij aan het streven dat wie start in leerjaar 4 het examen op dat niveau ook zou moeten kunnen halen. Dat blijkt goed te lukken!
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het werken aan de rendementen heeft veel aandacht in de school. Per vak en per niveau wordt druk gekeken naar de inrichting van het programma en de toetsing die daarop volgt. Bij met name de praktijkvakken is extra aandacht geboden aan het onderdeel rekenen. We volgen in alle leerwegen / niveaus het Schoolexamen (SE) cijfer per vak. We willen binnen de afwijkingsmarges blijven, maar willen ook minimaal op het landelijke gemiddelde van de Centraal Examencijfers (CE cijfers) uitkomen. Met een totaal slagingspercentage van 96 % en een gemiddeld eindcijfer 6,7 hebben we het in 2017 goed gedaan.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2018-2019 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt ieder jaar meerdere scholen van Wellantcollege. De bevindingen uit deze onderzoeken worden ieder jaar met het bestuur van Wellantcollege gedeeld in een Jaarlijks Gesprek. De indicator externe evaluatie geeft de laatste stand van zaken weer.

Terug naar boven