RSG Pantarijn locatie Kesteren

Vicuslaan 2 4041 ZA Kesteren

Schoolfoto van RSG Pantarijn locatie Kesteren

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Kwaliteit van het onderwijs heeft voortdurend onze aandacht. Pantarijn neemt jaarlijks tevredenheidsonderzoeken af onder ouders en leerlingen volgens de richtlijnen van Vensters voor verantwoording. Op basis van de uitkomsten nemen we gerichte maatregelen ter verbetering en borging van de kwaliteit.

De algemene tevredenheid van de leerlingen is flink gestegen schooljaar 2018-2019. Havo-leerlingen en leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg waarderen de locatie boven het landelijk gemiddelde.

Onze leerlingen zijn erg positief over de extra hulp die ze krijgen wanneer ze problemen hebben met leren. Leerlingen voelen zich met respect behandeld en zijn erg positief over de buitenschoolse activiteiten. Op al deze stellingen is onze leerling veel positiever dan het landelijk gemiddelde.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school komen veel mensen met uiteenlopende achtergrond samen om met elkaar te werken en te leren. De missie van Pantarijn is er op gericht dat leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Alleen binnen een veilig schoolklimaat komt dat optimaal tot zijn recht. Er is beleid vastgelegd op alle terreinen van sociale veiligheid.

Alle leerlingen, ongeacht het onderwijsniveau, zijn positief over het schoolklimaat en de veiligheid. Op vrijwel alle vragen zijn onze leerlingen positiever dan het landelijk gemiddelde. Een mooi resultaat!

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Kwaliteit van het onderwijs heeft voortdurend de aandacht binnen Pantarijn. Pantarijn neemt jaarlijks volgens de richtlijnen van Vensters voor verantwoording onder leerlingen en ouders het tevredenheidsonderzoek af. Op basis van de uitkomsten nemen we gerichte maatregelen ter verbetering en borging van de kwaliteit.

Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders heel tevreden zijn over onze school.

Zij geven onze school een hoge score op het gebied van: 

  • onderwijs aanbieden dat aansluit op het niveau van het kind;
  • de mogelijkheid bieden om kinderen hun talenten te laten ontwikkelen;
  • het stimuleren van kinderen om hun best te doen, het leren samenwerken met anderen.

Maar ook de communicatie vanuit school scoort hoog. Hieronder vallen:

  • het op de hoogte brengen van ouders over vorderingen van hun kind;
  • het op de hoogte brengen van ouders over belangrijke gebeurtenissen;
  • het makkelijk contact krijgen met school als een ouder dat wil.

 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven