RSG Pantarijn locatie Kesteren

Vicuslaan 2 4041 ZA Kesteren

Schoolfoto van RSG Pantarijn locatie Kesteren

Profielkeuze

Toelichting van de school

Ons onderwijsaanbod:
 klas 1 en 2 VMBO-BASIS, KADER, MAVO en MAVO/HAVO/VWO
 klas 3 en 4  MAVO
VMBO basis en kader leerlingen en HAVO/VWO leerlingen kunnen hun studie voorzetten op andere locaties van Pantarijn.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het huidige schoolplan bestrijkt de periode 2016-2020. Het is echter geen statisch document. Elk jaar wordt er vanuit het schoolplan een schooljaarplan en een jaarverslag afgeleid. Hierin zijn de jaarlijkse evaluaties en bijstellingen terug te vinden. Het schoolplan van Pantarijn vormt tevens het kader waarbinnen de locaties van Pantarijn uitwerking geven aan hun eigen locatieplan. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Pantarijn wil een school zijn waar iedereen, zonder onderscheid, welkom is en leerlingen kunnen ontdekken welke talenten zij hebben. In het schoolondersteuningsplan staat omschreven welke zorg wij kunnen leveren  aan de leerlingen. Als de zorgbehoefte van de leerling buiten de reikwijdte valt van wat wij aan zorg kunnen bieden, wordt samen met de ouders een passende oplossing gezocht.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven