Yuverta vmbo en het groene lyceum Kesteren

Industrieweg 4 4041 CR Kesteren

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en het groene lyceum Kesteren
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en het groene lyceum Kesteren
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en het groene lyceum Kesteren
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en het groene lyceum Kesteren
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en het groene lyceum Kesteren

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Bij ons op school zijn de laatste jaren regelmatig kinderen aangemeld met een havo advies. Dat betekent dat zij altijd onder het advies van de basisschool zitten in leerjaar 3, omdat wij geen havo aanbieden op school.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Vanuit de basisberoepsgerichte leerweg stroomt een deel van de leerlingen door naar Entree onderwijs. Deze leerlingen behalen een mbo niveau 1 diploma. Dat is de reden waarom het op basisniveau lijkt of er maar weinig kinderen overgaan naar het volgende jaar. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Voor een volledig overzicht van de bevindingen van de onderwijsinspectie verwijzen we u naar de website van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl 
 
 

Terug naar boven