Yuverta vmbo en het groene lyceum Kesteren

Industrieweg 4 4041 CR Kesteren

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en het groene lyceum Kesteren
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en het groene lyceum Kesteren
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en het groene lyceum Kesteren
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en het groene lyceum Kesteren
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en het groene lyceum Kesteren

Profielkeuze

Toelichting van de school

Omdat iedere leerling zijn eigen manier van leren heeft en op een eigen niveau werkt, heb je op het vmbo 4 leerwegen (niveau's). Een leerweg is de route die je op het vmbo volgt. Binnen onze school behoren alle leerwegen tot het profiel Groen. We bieden de volgende leerwegen aan:

  • basis
  • kader
  • gemengd/theoretisch
  • entree (bovenbouw)
  • het groene lyceum (havo niveau), nieuw schooljaar 2022-2023
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Hier vindt u het schoolplan Helicon vmbo 2018-2022. In het schoolplan worden de beleidsontwikkelingen van Helicon Opleidingen in het algemeen verwoord. Er wordt ingegaan op onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, stelsel van kwaliteitszorg en financieel beleid.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven