Van Lodenstein College locatie Kesteren

Kasteelstraat 2 4041 JB Kesteren

Schoolfoto van Van Lodenstein College locatie Kesteren

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op de locatie Kesteren wordt in de bovenbouw (vmbo-b en vmbo-k) alleen de afdeling Zorg en Welzijn aangeboden.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het VLC wil iedere leerling die zorg kunnen bieden die nodig is om optimaal te kunnen functioneren en het onderwijs te kunnen volgen.

Daarbij geldt: hoe meer de algemene onderwijszorg op orde is, hoe minder er een beroep gedaan hoeft te worden op de specifieke en / of geïndiceerde zorg. Het is dus van belang de algemene zorg (o.a. mentoraat) te versterken, waarbij we zeker oog hebben voor de kwaliteit van de specifieke en de geïndiceerde zorg.

Samen met partners in de regio willen we passend onderwijs voor elke leerling vorm geven.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven