Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Holz

Richerstraat 35 6461 VP Kerkrade

Schoolfoto van Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Holz

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Regulier worden de leerlingen van leerjaar 1 en 3 een keer per jaar op hun tevredenheid bevraagd.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid zijn belangrijke items op locatie Holz. Via het convenant veilige school is de schoolagent preventief 1 dagdeel per week op de locatie aanwezig. Verder zijn vakdocent (klas) , mentor (eigen klas), desbetreffende teamleider en preventiemedewerker verantwoordelijk voor de veiligheid en het welbevinden van de leeringen. De mentor heeft een spilfunctie tussen leerling, ouders en school. De mentor signaleert en/of krijgt signalen van collega's en onderneemt actie en koppelt terug naar ouders en teamleiders.

Sinds dit schooljaar maken wij tot onze eigen tevredenheid gebruik van het HALT-spreekuur op locatie. Deze pedagogische interventie geeft de leerling een kans tot herstel, zonder dat daar een zware sanctie voor wordt ingezet.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Regulier worden de ouders van leerlingen van leerjaar 1 een keer per jaar op hun tevredenheid bevraagd. De ouders van leerjaar 2 en 3, twee-jaarlijks.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven