Limes Praktijkonderwijs

Louise de Colignylaan 5 2224 VT Katwijk

  • Schoolfoto van Limes Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Limes Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Limes Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Limes Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Limes Praktijkonderwijs

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2018-2022 bevat een verenigingsbreed en schooloverstijgend deel en daarnaast een specifieke invulling per school. Het plan is tot stand gekomen na een jaar van intensieve voorbereidingen met alle geledingen in de school. Voor Limes praktijkonderwijs en het Andreas College zijn gemeenschappelijke uitgangspunten vastgesteld die op schoolniveau verder worden ingevuld.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Duin - en Bollenstreek vormt een belangrijke basis voor de leerlingenzorg binnen onze scholen. (Zie bijlage) De zorg wordt verder geconcretiseerd in de zorgplannen per school/locatie. Op dit moment werken we onder andere in het kader van Passend Onderwijs aan de actualisering van deze plannen. Na afronding van dit proces plaatsen we deze zorgplannen in onze vensters.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven