Pieter Groen

Helmbergweg 10 2221 SZ Katwijk

  • Schoolfoto van Pieter Groen
  • Schoolfoto van Pieter Groen
  • Schoolfoto van Pieter Groen
  • Schoolfoto van Pieter Groen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Pieter Groen scoort vooral hoog op de persoonlijke begeleiding van haar leerlingen, veiligheid, examenvoorbereiding en ondersteuning in de algemene zin van het woord.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Op Pieter Groen heeft veiligheid binnen de school een hoge prioriteit.

Veiligheid op Pieter Groen gaat over alle aspecten die hiermee te maken hebben zoals het versterken van goede omgangsvormen vanuit de christelijke identiteit, acceptatie en diversiteit tot en met BHV en ontruimingsoefeningen. In mentorlessen en in de praktijk van alledag wordt daarin onderwezen en is er aandacht voor het sociaal welbevinden van leerlingen en medewerkers. Pieter Groen doet mee aan het convenant 'veilige school'.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Ouders hebben op Pieter Groen een korte lijn met de mentor van hun kind. Wat nodig is in de gesprekken wordt bij docenten, onderwijsondersteuning en adjunct opgehaald of rechtstreeks besproken. De leerling staat daarbij centraal. In de driehoek leerling-ouder-school worden gesprekken gevoerd over hoe het met de leerling gaat en welke vakinhoudelijke begeleiding of andere ondersteuning nodig is. Hierdoor weet de leerling zich door zowel ouders als school op positieve wijze aangemoedigd.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven