Pieter Groen

Helmbergweg 10 2221 SZ Katwijk

  • Schoolfoto van Pieter Groen
  • Schoolfoto van Pieter Groen
  • Schoolfoto van Pieter Groen
  • Schoolfoto van Pieter Groen
  • Schoolfoto van Pieter Groen

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2014-2018 bevat een verenigingsbreed en locatieoverstijgend deel en daarnaast een specifieke invulling per vestiging. Het plan is tot stand gekomen na voorbereidingen met alle geledingen in de school. Voor Limes praktijkonderwijs en het Andreas College zijn gemeenschappelijke uitgangspunten vastgesteld die op vestigingsniveau verder worden ingevuld.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het beleidsplan Onderwijsondersteuning geeft de richtlijnen aan voor de zorg die we aan de leerlingen van de scholen van Stichting Andreas College bieden. 

Voor de schoolondersteuningsprofielen van het samenwerkingsverband duin en bollenstreek verwijzen wij naar www.swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven