Van Haestrechtcollege

Vossenbergselaan 8 5171 CC Kaatsheuvel

  • Schoolfoto van Van Haestrechtcollege
  • Leerlingen in gesprek met Hanne van Aart, burgemeester van Loon op Zand.
  • Sinds schooljaar 2019/2020 beschikken leerlingen over hun eigen laptop.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw haalt een hoog percentage van de leerlingen het derde leerjaar zonder zitten te blijven. Wij geven leerlingen alle kansen om het maximale eruit te halen. Daarom wordt pas aan het einde van het derde leerjaar definitief besloten of een leerling examen gaat doen in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Het doorstroompercentage in de bovenbouw vmbo-k is daarom lager.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Als team gaan we voor een zo hoog mogelijk resultaat. Dit realiseren we doordat onze docenten samen aandacht hebben voor kwaliteit. Na elke evaluatie is er actie en na elke actie weer een evaluatie. Zo leggen we samen de lat waar die hoort: hoog!

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het merendeel van onze leerlingen stroomt uit naar het Koning Willem I-college in Den Bosch, School van Toekomst en Rooi Pannen in Tilburg. Sommige leerlingen kiezen voor een vervolg op HAVO-4.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2015 heeft de Onderwijsinspectie een regulier bezoek aan onze school gebracht. Onze school valt onder het basistoezicht.

Terug naar boven