Van Haestrechtcollege

Vossenbergselaan 8 5171 CC Kaatsheuvel

  • Schoolfoto van Van Haestrechtcollege
  • Leerlingen in gesprek met Hanne van Aart, burgemeester van Loon op Zand.
  • Sinds schooljaar 2019/2020 beschikken leerlingen over hun eigen laptop.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2016-2017 bieden we onze leerlingen in klas 3 die de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volgen het profiel Economie&Ondernemen aan. Daarnaast kiest een leerling enkele keuzedelen zoals webshop, logistiek of verzorging.

In de gemengde leerweg volgen leerlingen het profiel Zorg&Welzijn. Voor de theoretische leerweg is de keus tussen de sectoren economie, techniek, zorg of groen.

 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Omdat een goede begeleiding essentieel is maken ook leerlingbegeleiders en een remedial teacher deel uit van ons team. Bij problemen die  meer expertise eisen dan er op school aanwezig is, kan school hulp inroepen van een zorgadviesteam. Dit alles wordt duidelijk uitgewerkt in het zorgplan van onze school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven