Vespucci College, Curaçao

St. Michielsweg 14-S 0070 AA Julianadorp, Curaçao, Caribisch Nederland

Schoolfoto van Vespucci College, Curaçao

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Vespucci College plaatst leerlingen in een brugklas mavo/havo of havo/vwo op basis van het schooladvies basisschool (leidend) en de score van de eindtoets groep 8. Wij streven naar een maximum van 16 leerlingen in de mavo/havo brugklas en 24 in de havo/vwo brugklas. 

Leerlingen met een havo advies en een mavo score op de eindtoets, of vice versa, worden in de mavo/havo brugklas geplaatst. Wij denken dat deze leerlingen meer ruimte hebben om tot hun recht te komen in een kleinere setting met meer persoonlijke aandacht. Tussentijds overstappen van de ene naar de andere brugklas is altijd mogelijk indien de leerling daarbij gebaat is. 

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Vespucci College kenmerkt zich door een goede doorstroom. Heel weinig leerlingen blijven zitten. Relatief veel leerlingen halen een hoger diploma dan op grond van hun basisschooladvies verwacht mag worden. Dat komt door de kleine klassen, persoonlijke begeleiding en maatwerk in leerstof. Door het Nederlands Staatsexamen, waarbij losse vakken met een certificaat af te sluiten zijn, bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een verlengde leerweg. Het diploma wordt dan verspreid over twee jaar behaald. Aan de andere kant is het hierdoor ook mogelijk om te versnellen, dus om eerder het hele of een gedeelte van het examen af te leggen. Leerlingen kunnen hierdoor ook in veel meer vakken examen doen dan gebruikelijk en ook enkele vakken op een hoger niveau afsluiten. 

In de bijlage is een overzicht van de IDU gegevens opgenomen. 

Dit is een school in Caribisch Nederland, daardoor zijn er geen centrale gegevens beschikbaar voor deze indicator. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Dit is een school in Caribisch Nederland, daardoor zijn er geen centrale gegevens beschikbaar voor deze indicator. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het Vespucci College richt zich in eerste instantie op doorstroom naar Nederlands vervolgonderwijs. De meeste leerlingen gaan naar een Nederlandse hbo of universiteit en zijn daar succesvol. Elk jaar zijn er ook leerlingen die voor een vervolgopleiding in de USA kiezen. Met het Nederlands Staatsexamendiploma worden zij moeiteloos aangenomen. Sommige leerlingen kiezen voor een tussenjaar voordat ze naar een vervolgopleiding gaan. Vaak wachten ze totdat zij 18 jaar zijn geworden, omdat anders de zelfstandige vestiging in Nederland problematisch is. Er moet dan een voogd worden aangesteld. De meeste mavo leerlingen vervolgen hun onderwijs en stromen door naar havo. Leerlingen die na het behalen van hun mavo diploma op Curaçao voor een mbo opleiding kiezen, vervolgen hun weg in het particuliere onderwijs bij het College of the Dutch Caribbean (CDC). 

Dit is een school in Caribisch Nederland, daardoor zijn er geen centrale gegevens beschikbaar voor deze indicator. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Vespucci College is aangesloten bij de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en valt daarmee automatisch onder de Nederlandse onderwijsinspectie. Het laatste bezoek was in januari 2017. In 2021 verwachten wij de voldende visitatie. 

Terug naar boven