Vespucci College, Curaçao

St. Michielsweg 14-S 0070 AA Julianadorp, Curaçao, Caribisch Nederland

Schoolfoto van Vespucci College, Curaçao

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Vespucci College kent een tweejarige brugperiode. In klas 2 volgen leerlingen of Duits of Spaans naar keuze. Aan het einde van klas 2 kiezen leerlingen die naar 3 mavo gaan uit een aantal vakken, aanvullend aan het basispakket, waarbij nog wel alle profielkeuzes toegankelijk blijven.

Wij doen dat om het vakkenpakket in de derde klas mavo iets te verlichten. Leerlingen in klas 3 mavo kiezen uit geschiedenis of scheikunde en uit aardrijkskunde of een moderne vreemde taal (Frans, Spaans of Duits). Het is mogelijk om nog een extra vak erbij te kiezen, dat moet dan wel een taal zijn. Deze keuzes hebben geen invloed op de mogelijkheden van de profielen op de mavo, maar zijn wel van belang bij de doorstroom naar havo nadat het mavodiploma is behaald.

Wij bieden in mavo, havo en vwo alle profielen aan.

Leerlingen worden in hun keuze begeleid door vakdocenten, mentor en decaan aan de hand van de doorlopende leerlijn loopbaancompetenties. 

Dit is een school in Caribisch Nederland, daardoor zijn er geen centrale gegevens beschikbaar voor deze indicator. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In 2020 is het Schoolplan geschreven. Dit vierjarig strategisch beleidsplan wordt aan het einde van schooljaar 2023-2024 vervangen door Schoolplan 2024-2028, waarin de ingezette route zal worden voortgezet. Het Vespucci College werkt voortdurend aan het optimaliseren van haar onderwijs en de bedrijfsvoering. 

Download het schoolplan

Terug naar boven