Plein Joure (Sevenwolden)

Pasteurweg 1 8503 AB Joure

Schoolfoto van Plein Joure (Sevenwolden)

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Met name scoort de prettige sfeer en het ‘je zelf’ kunnen zijn hoog bij ons op school, alsmede omgang van leerlingen onderling. Dit is het algemene beeld onder de leerlingen binnen heel Sevenwolden, hoewel er ook verbeterpunten kunnen worden genoemd. Om die reden wordt er hard gewerkt aan onderwijsvernieuwingen. Zo zijn we dit jaar gestart met Kunstkapsskolan in Grou (https://kunskapsskolan.nl) en het vernieuwde SLS-programma in Heerenveen (https://goo.gl/QRhsmY). In september 2017 start ons nieuwe AVO-plus onderwijs (https://goo.gl/EWNF58), waarvan het nieuwe M'Bition programma in de mavo/vmbo-tl deel uitmaakt. Ook gaat het nieuwe Kei College beginnen met onze vernieuwde beroepsgerichte programma’s (https://goo.gl/3AdCvJ). Kopieer en plak een linkje in uw browser, of ga naar www.sevenwolden.nl

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

In de periode november 2016 t/m januari 2017 is een tevredenheidsonderzoek onder ouders van leerlingen in leerjaar 3 afgenomen.

De ouders zijn meer tevreden dan leerlingen en geven mooie rapportcijfers. We kunnen bovendien vaststellen dat alle respondenten meer tevreden zijn dan twee jaar geleden. Maar er is ook werk aan de winkel. Sevenwolden meet zich met de best presterende scholen in Nederland en heeft de ambitie om binnen enkele jaren op dat niveau te presteren.

Weergave

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Bron

Terug naar boven