Plein Joure (Bornego)

Pasteurweg 3 8503 AB Joure

  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)
  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)
  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)
  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)
  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In januari 2019 is er een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van de eerste en derde klassen afgenomen. 

De leerlingen van de verschillende opleidingen die wij aanbieden waarderen de school met een cijfer tussen de 6,3 en 7,5


 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Bornego College wordt door ouders en leerlingen ervaren als een school waar ze zich op hun gemak voelen. De school wordt ervaren als een veilige school, zo blijkt uit de leerlingen- en ouderenquête die gehouden is 2014. Jaarlijks peilen we de mening van leerlingen en ouders, onder andere, over schoolklimaat en veiligheid. Hierdoor krijgt de school meer inzage in de ervaren sociale veiligheid in de school.

De school heeft het arbo beleid op orde.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In maart 2016 is onder de ouders van de derde klassen een tevredenheidsenquête gehouden. De resultaten laten zien dat de ouders tevreden zijn met het onderwijs op Bornego Joure maar dat de score iets lager is dan het landelijk gemiddelde.

Uit gesprekken met ouders via klankbord en onderzoek zijn diverse ontwikkelpunten naar voren gekomen. Deze hebben vooral betrekking op de communicatie vanuit medewerkers en de school als geheel. We investeren als school op dit moment in de professionalisering van mentoren tot coaches en de basiskwaliteit van de les. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven