Plein Joure (Bornego)

Pasteurweg 3 8503 AB Joure

  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)
  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)
  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)
  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)
  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen worden geplaatst op het niveau dat de basisschool adviseert. De basisschool baseert zich daarbij onder andere op de plaatsingswijzer. Gedurende de eerste twee leerjaren is het uitgangspunt van de school dat leerlingen op of boven hun niveau kunnen doorstromen naar leerjaar 3. Daartoe wordt van alle leerlingen, samen met de leerling, de voortgang gevolgd.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen behalen onvertraagd een vmbo-, havo- of vwo-diploma. Met een doorstroompercentage van 98% in de onderbouw scoren wij boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De vmbo-tl-opleiding van Plein Joure doet het goed! De vestiging scoort qua slaagpercentages jaarlijks boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het aantal geslaagden van Plein Joure ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. De examencijfers liggen jaarlijks op of rond het landelijk gemiddelde. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Bij Plein Joure worden leerlingen opgeleid voor het MBO, of zij vervolgen hun leerloopbaan binnen het voortgezet onderwijs. Ons streven is leerlingen goed voor te lichten over vervolgopleidingen en beroepen. Kijkend naar het percentage leerlingen dat binnen het MBO nog van opleiding switcht (3%), kunnen we concluderen dat wij dit goed doen. 
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Plein Joure heeft veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs.

De kwaliteit wordt jaarlijks op verschillende manieren gemeten, natuurlijk door te kijken naar de examenresultaten, maar ook door goed in de gaten te houden hoe de leerlingen het in hun schoolloopbaan doen. We vragen ook na bij onze oud-leerlingen hoe zij het nu op hun vervolgopleiding doen. Daarnaast houden we goed contact met onze toeleverende scholen.

De Inspectie van het onderwijs kijkt uiteraard ook mee. De meest recente bevindingen van de Inspectie staan in de bijlagen: een overzicht van de onderwijsresultaten over het cursusjaar 2019-2020 en het verslag van het onderzoek dat de Inspectie in 2018 gedaan heeft bij het bestuur en de scholen van de Stichting voor CVO in de regio Heerenveen en Joure.

Terug naar boven