De Baanbreker, school voor praktijkonderwijs

Baden Powellweg 1 3401 RR IJsselstein

Schoolfoto van De Baanbreker, school voor praktijkonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Ontdekken, Ontwikkelen en Ontplooien. 

De Baanbreker is een kleine, regionale school voor algemeen bijzonder onderwijs met ruim 160 leerlingen. De leerlingen tussen 12 en 18 jaar worden opgeleid voor de arbeidsmarkt en/of het vervolgonderwijs. Ze leren door praktijkervaring op te doen. Theorie wordt gekoppeld aan praktische opdrachten in de praktijk en aan stages. Naast de competenties op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap wordt er aandacht besteed aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerling, zoals sociale vaardigheden en praktische vaardigheden om voor zichzelf te kunnen zorgen. Het onderwijs en de begeleiding zijn erop gericht om de leerling zijn kwaliteiten en talenten volledig te laten ontplooien, zodat de leerling een zelfstandige plaats in de maatschappij kan innemen.

Binnen De Baanbreker werken we volgens de onderstaande uitgangspunten:
• De leerling voelt zich gezien, erkend en gekend.
• We stimuleren dat leerlingen zich verbinden met anderen
• We spreken elke leerling aan op kwaliteiten geven mogelijkheden deze binnen de school te benutten en te laten zien
• We geven leerlingen verantwoordelijkheid voor taken, het nemen van beslissingen en voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Wij wensen u veel leeplezier,

Team De Baanbreker

Kenmerken van de school

  • Ontdekken
  • Ontwikkelen
  • Ontplooien

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven