Scholengemeenschap Pieter Zandt voor Lyceum Havo Vmbo Pro

Grafhorsterweg 53 8271 CB IJsselmuiden

Schoolfoto van Scholengemeenschap Pieter Zandt voor Lyceum Havo Vmbo Pro

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan bestaat uit 3 documenten. Per document volgt een korte toelichting.

Onderwijs op koers

De identiteit van de school is vanuit de grondslagformulering nader uitgewerkt in onze identiteitsverklaring. In het schoolprofiel wordt de identiteit doorvertaald naar de praktijk van alle dag, zowel in het samenleven alsook in het leren. Een ieder draagt daarin een grote verantwoordelijkheid, waarbij we ons bij alles geheel afhankelijk weten van de zegen van de Heere.

Onderwijs op maat

Het in deze notitie gepresenteerde plan voor de resterende looptijd van het schoolplan heeft betrekking op de schooljaren 2012-2015. We willen inzichtelijk maken welke prioriteitende Pieter Zandt scholengemeenschap stelt voor de genoemde schooljaren en welkeresultaatverplichtingen we ons daarbij opleggen.

Onderwijs op niveau

In dit document heeft het bestuur van de Pieter Zandt scholengemeenschap de vaste kwaliteitsaspecten van de school vastgelegd.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven