Opb SGM Vellesan College

Briniostraat 16 1971 HM IJmuiden

  • Schoolfoto van Opb SGM Vellesan College
  • Schoolfoto van Opb SGM Vellesan College
  • Schoolfoto van Opb SGM Vellesan College
  • Schoolfoto van Opb SGM Vellesan College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen van het Vellesan College zijn over het algemeen tevreden over hun onderwijs en hun school. Vooral begeleiding op school en de veiligheid worden genoemd als positief. In voorjaar 2023 is een nieuw onderzoek onder leerlingen en ouders afgenomen. Dat wordt gepubliceerd en er volgt een toelichting.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Vellesan College vindt een veilig schoolklimaat erg belangrijk en werkt actief aan een veilige schoolomgeving voor leerlingen en medewerkers. In de vier schoolgebouwen is extra inzet van docenten en conciërges tijdens de pauzes om veiligheid en rust te waarborgen.

Het Vellesan College werkt intensief samen met de wijkagent, politie, gemeente en omringende scholen om het leefklimaat op en rond de school veilig en opgeruimd te houden. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders van leerlingen van het Vellesan College zijn over het algemeen tevreden over het onderwijs, de duidelijkheid en de veiligheid van de school. In voorjaar 2023 is een nieuw onderzoek onder leerlingen en ouders afgenomen. Dat wordt later gepubliceerd en toegelicht.


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven