Maritiem College IJmuiden

Briniostraat 10 1971 HM IJmuiden

  • Een vak om van te genieten als je van buiten zijn en water houdt!
  • Op ons opleidingsschip de prinses Máxima leer je van een ervaren schipper docent varen en navigeren door bruggen en sluizen.
  • Ook dit vak is naast Engels, Nederlands,  wiskunde en natuurkunde een basisvak op je lesrooster.
  • Zelf leren varen in de moderne stuurhut.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Naast het tevredenheidsonderzoek dat in Vensters wordt afgenomen bij de derdejaars leerlingen, doen wij jaarlijks een tevredenheidsonderzoek bij alle leerlingen. Een docentenscan voor iedere docent maakt hier onderdeel vanuit! De gegevens uit deze onderzoeken gebruiken wij om elk jaar nieuwe doelen te stellen en onze school, ons onderwijs en onze begeleiding continu te verbeteren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Daar het Maritiem College IJmuiden een school is van ongeveer 100 leerlingen behoren we tot de kleinere scholen. We kunnen spreken van een veilige school door de voordelen van deze kleinschaligheid. Namelijk: het personeel kent alle leerlingen, leerlingen voelen zich verantwoordelijk en trots en leerlingen zijn middels het pedagogisch/didactisch klimaat betrokken bij hun eigen leerweg en schoolklimaat. In en buiten de school zijn duidelijke gedragsregels afgesproken.

Een groot voordeel voor de begeleiding van onze leerlingen is dat de huisvesting met zijn uitgebreide begeleiding gekoppeld is aan de school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het bijgevoegde tevredenheidsonderzoek in Vensters voor verantwoording wordt alleen afgenomen bij de 3e klas leerlingen. Naast dit onderzoek doen wij jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder alle leerlingen, ouders en het personeel. In deze vragenlijsten wordt ook de tevredenheid gemeten over het internaat. De gegevens uit dit onderzoek gebruiken wij om te kijken over welke punten men tevreden is en welke punten beter kunnen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,6

Terug naar boven