Maritiem College IJmuiden

Briniostraat 10 1971 HM IJmuiden

  • Een vak om van te genieten als je van buiten zijn en water houdt!
  • Op ons opleidingsschip de prinses Máxima leer je van een ervaren schipper docent varen en navigeren door bruggen en sluizen.
  • Ook dit vak is naast Engels, Nederlands,  wiskunde en natuurkunde een basisvak op je lesrooster.
  • Zelf leren varen in de moderne stuurhut.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wij merken vaak dat leerlingen die mogen leren in de omgeving van een beroep, het leuker vinden om te leren. Praktisch ingestelde kinderen leren veel makkelijker door dingen te doen dan door te lezen uit een boek. Onze leerlingen leren bijv. Nederlands door ook veel presentaties te geven over waar zij mee bezig zijn, of door instructies te lezen van vaktechnische zaken. Zo leren zij sneller en ongemerkt. Dit is terug te zien in onze resultaten, jaar na jaar 100% geslaagden en veel leerlingen die op een hoger niveau uitstromen dan het advies van de basisschool.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Doubleren op het Maritiem College IJmuiden komt veel minder voor dan op andere scholen. Dit komt voornamelijk door onze manier van onderwijs en door onze uitgebreide leerlingbegeleiding. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben voor bepaalde vakken kunnen o.a. gebruik maken van steunlessen en extra begeleiding door de persoonlijke mentor.

Ook stellen wij de leerling centraal. Alleen als doubleren beter is voor de individuele leerling en er geen betere oplossingen zijn, zal hiertoe besloten worden.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Maritiem College IJmuiden heeft de afgelopen jaren een hoog percentage geslaagden gehad. Percentages van (bijna) 100% geslaagden zijn bij ons geen uitzondering! Het feit dat er aan de school een huisvesting is verbonden, waar de kinderen ook in de avond worden begeleid, speelt hier zeker in mee. De huisvesting is verplicht voor klas 3 en 4 van de uitstroomrichting Rijn-, binnen- en kustvaart en is vrijwillig voor klas 1 en 2. Ook voor de uitstroomrichting Scheeps- en jachtbouw is wonen in de huisvesting mogelijk, maar niet verplicht.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven