Maritiem College IJmuiden

Briniostraat 10 1971 HM IJmuiden

  • Een vak om van te genieten als je van buiten zijn en water houdt!
  • Op ons opleidingsschip de prinses Máxima leer je van een ervaren schipper docent varen en navigeren door bruggen en sluizen.
  • Ook dit vak is naast Engels, Nederlands,  wiskunde en natuurkunde een basisvak op je lesrooster.
  • Zelf leren varen in de moderne stuurhut.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Maritiem College IJmuiden is een maritieme vmbo school in het profiel Maritiem en Techniek. Vanaf klas 1 kennen wij maar 1 profiel en dat is Maritiem en Techniek. Daarbinnen hebben we twee uitstroomrichtingen: Rijn-, binnen- en Kustvaart en Scheeps- en jachtbouw.

Maritiem College IJmuiden en Technisch College Velsen zijn in één gebouw gehuisvest en werken intensief samen. Binnen TCV worden de profielen Bouwen Wonen en Interieur, Produceren Installeren en Energie en Mobiliteit en Transport aangeboden. Beide scholen hebben een ruim aanbod aan keuzevakken binnen deze profielen. Het is voor de leerlingen in de vierde klas mogelijk keuzevakken uit alle profielen kiezen.

Ons onderwijs is zo ingericht dat instroom in klas 1, 2 en 3 mogelijk is.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Bijgevoegd is ons schoolplan 2020-2024

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De begeleiding van leerlingen op het Maritiem College IJmuiden gebeurt zo veel als mogelijk decentraal (dicht bij de leerling). Dit betekent dat de mentor de spil is in de begeleiding van de leerlingen en de contactpersoon is tussen leerling en school en tussen ouders en school. 

Als een leerling extra aandacht nodig heeft bij het plannen en organiseren, dan wordt dit in eerste instantie door de mentor opgevangen. Ook als er sociaal emotioneel extra aandacht nodig is, zal de mentor de eerste zijn die hier aandacht aan besteedt.

Wanneer een leerling meer of specifiekere begeleiding nodig heeft, wordt er doorverwezen naar het School Ondersteunings- en Begeleidingsteam. Dit team bestaat uit twee trajectbegeleidsters en een coördinator Ondersteuning en Begeleiding. Indien nodig wordt er, in overleg met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s), doorverwezen naar externe deskundigen. 

Zie onze website voor meer informatie. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven