Technisch College Velsen

Briniostraat 12 1971 HM IJmuiden

  • Zowel handmatig als machinaal vakwerk. Leerlingen stromen door naar diverse bouwopleidingen en het Hout- en Meubileringscollege
  • In de onderbouw krijg je veel techniek; ambachtelijke techniek en 'smart technology'.  Tijdens de theorielessen werk je veel aan projecten.
  • De school heeft een eigen garage met drie bruggen. De lesstof sluit naadloos aan op het MBO waardoor je kunt versnellen als je dat wilt.
  • Binnen PIE werk je aan installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek. Een brede opleiding met heel veel doorstroomkansen!

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Naast het tevredenheidsonderzoek dat in Vensters wordt afgenomen bij de derdejaars leerlingen, doen wij tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek bij alle leerlingen. Een docentenscan voor iedere docent maakt hier onderdeel vanuit. De gegevens uit deze onderzoeken gebruiken wij om elk jaar nieuwe doelen te stellen en onze school, ons onderwijs en onze begeleiding continu te verbeteren.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Technisch College Velsen is een school van ongeveer 300 leerlingen en behoort tot de kleinere scholen. We kunnen spreken van een veilige school door de voordelen van deze kleinschaligheid. Namelijk: Het personeel kent alle leerlingen, leerlingen voelen zich verantwoordelijk en trots, leerlingen zijn middels het pedagogisch/didactisch klimaat betrokken bij hun eigen leerweg en schoolklimaat. In en buiten de school zijn duidelijke gedragsregels afgesproken.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven