Technisch College Velsen

Briniostraat 12 1971 HM IJmuiden

  • Zowel handmatig als machinaal vakwerk. Leerlingen stromen door naar diverse bouwopleidingen en het Hout- en Meubileringscollege
  • In de onderbouw krijg je veel techniek; ambachtelijke techniek en 'smart technology'.  Tijdens de theorielessen werk je veel aan projecten.
  • De school heeft een eigen garage met drie bruggen. De lesstof sluit naadloos aan op het MBO waardoor je kunt versnellen als je dat wilt.
  • Binnen PIE werk je aan installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek. Een brede opleiding met heel veel doorstroomkansen!

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Doubleren op het Technisch College Velsen komt veel minder voor dan op andere scholen. Dit komt voornamelijk door onze manier van onderwijs en door onze uitgebreide leerlingbegeleiding. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben voor bepaalde vakken, kunnen o.a.. gebruik maken van steunlessen en extra begeleiding door de persoonlijke mentor.

Ook stellen wij de leerling centraal. Alleen als doubleren beter is voor de individuele leerling en er geen betere oplossingen zijn, zal hiertoe besloten worden.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Schooljaar 2019-2020 zijn alle leerlingen geslaagd. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven