Technisch College Velsen

Briniostraat 12 1971 HM IJmuiden

  • Zowel handmatig als machinaal vakwerk. Leerlingen stromen door naar diverse bouwopleidingen en het Hout- en Meubileringscollege
  • In de onderbouw krijg je veel techniek; ambachtelijke techniek en 'smart technology'.  Tijdens de theorielessen werk je veel aan projecten.
  • De school heeft een eigen garage met drie bruggen. De lesstof sluit naadloos aan op het MBO waardoor je kunt versnellen als je dat wilt.
  • Binnen PIE werk je aan installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek. Een brede opleiding met heel veel doorstroomkansen!

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Technisch College Velsen is een categorale technische school. Vanaf klas 1 kennen wij maar 1 sector en dat is Techniek. Onze onderwijsprogramma's zorgen er wel voor dat instroom in klas 2 en 3 mogelijk is. Tevens is tussentijdse uitstroom mogelijk, mochten leerlingen toch blijken een andere voorkeur te hebben dan de sector Techniek.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Bijgevoegd is ons schoolplan tot 2024.
Onze speerpunten zijn:

- Versterken professionele cultuur

- Invoeren vernieuwend vmbo

- Versterken pedagogisch klimaat

- Vergroten zichtbaarheid

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De begeleiding van leerlingen op het Technisch College Velsen gebeurt zo veel als mogelijk decentraal (dicht bij de leerling). Dit betekent dat de mentor de spil is in de begeleiding van de leerlingen en de contactpersoon tussen leerling en school en tussen ouders en school. Mocht een leerling behoefte hebben aan steunlessen, dan kunnen deze geregeld worden door de mentor. Mocht een leerling extra aandacht nodig hebben bij het plannen en organiseren, dan wordt dit in eerste instantie door de mentor opgevangen en ook als er sociaal emotioneel extra aandacht nodig is, zal de mentor de eerste zijn die hier aandacht aan besteed.

De mentor is ook diegene die doorverwijst naar ons zorgteam, wanneer een leerling meer of specifiekere begeleiding nodig heeft. Het zorgteam bestaat uit een aantal specialisten en adviseert en/of verwijst door naar zorgfunctionarissen binnen en buiten de school. 

Voor een nadere omschrijving van de zorgstructuur, die de bijlage.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven