Praktijkschool Hulst

Frederik Hendriklaan 16 4561 WE Hulst

  • Schoolfoto van Praktijkschool Hulst
  • Schoolfoto van Praktijkschool Hulst
  • Schoolfoto van Praktijkschool Hulst
  • Schoolfoto van Praktijkschool Hulst
  • Schoolfoto van Praktijkschool Hulst

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De indicering en plaatsing is een verantwoordelijkheid voor het samenwerkingsverband. 

Binnen het samenwerkingsverband is een onafhankelijk bureau in het leven geroepen die tot taak heeft vast te stellen bij welk type onderwijs een zorgleerling het beste gebaat is. Dit kan zijn het leerwegondersteunend onderwijs of het praktijkonderwijs. In sommige gevallen kan de commissie besluiten dat speciale zorg niet noodzakelijk is, of dat verwezen wordt naar een andere gespecialiseerde vorm van onderwijs.

Het bureau geeft een toelaatbaarheidsverklaring af.
Zo’n verklaring geldt niet alleen voor het samenwerkingsverband in onze regio, maar heeft een landelijke geldigheid. 

De school stelt het dossier en de aanvraag op en draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Binnen 6 weken nadat het dossier is voorgelegd volgt een uitspraak van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs. De school ontvangt een afschrift van deze toelaatbaarheidsverklaring. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u een overzicht van aantal leerlingen die een certificaat en/of diploma hebben gehaald in het schooljaar 2020-2021. 

Het betreft:

1. Schoolcertificaat

2. Branchegericht certificaat

3. Diploma

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen verlaten de school met een diploma Praktijkonderwijs en stromen uit naar arbeid en/of een vervolgopleiding. Een klein deel van de leerlingen stroomt uit naar dagbesteding.

Na het verlaten van de school is er nog sprake van minimaal 2 jaar nazorg. 

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven