College de Heemlanden

De Slinger 48 3995 DE Houten

Schoolfoto van College de Heemlanden

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 zijn de gebruikelijke tevredenheidsonderzoeken uitgezet onder onze leerlingen.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak tegen pesten is het pestprotocol. Het is een stappenplan om een pestincident met oplossingsgerichte maatregelen aan te pakken om te komen tot herstel van een vervelende situatie. Wij hebben twee opgeleide vertrouwenspersonen in dienst en een antipestcoördinator.

Daarnaast werken mentoren en vakdocenten aan sociale veiligheid en de groepsdynamiek binnen de klassen met behulp van diverse groepsvormende activiteiten gedurende het gehele schooljaar. Denk hierbij aan de introductieweek aan het begin van schooljaar, de gouden weken, de week tegen het pesten en de zilverenweken.

Docenten en leerlingen worden bewust gemaakt en leren wat te doen bij pesten. Zo besteden wij als school aandacht aan de Nationale dag tegen het pesten, de complimentendag, paarse vrijdag en nog veel meer!

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven