College de Heemlanden

De Slinger 48 3995 DE Houten

Schoolfoto van College de Heemlanden

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Uit de cijfers wordt duidelijk dat College de Heemlanden een bovengemiddelde opstroom heeft. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We bepalen bij deze indicator voor elke leerling in de bovenbouw vanaf leerjaar 3 of de overgang naar het volgend schooljaar succesvol is of niet. Onderdeel van deze indicator is de hoeveelheid zittenblijvers in de bovenbouw, de hoeveelheid leerlingen die opstromen naar een hoger onderwijsniveau en het slagingspercentage. Er zijn verschillende normen voor de afdelingen, voor havo is de norm 80%, voor atheneum 82%. Na correctie voor zij instromers 79,62% voor havo en 81,92% voor atheneum. Voor havo komt de school over de afgelopen drie jaar gemiddeld uit op 85,36%, voor atheneum op 91,90%, beide ruim boven de norm.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We zijn trots op onze slagingspercentages, ze zijn zowel voor havo als voor atheneum bovengemiddeld.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Vanaf 2016 vergelijkt de inspectie de cijfers niet meer met het landelijk gemiddelde, maar met de door de inspectie vastgestelde norm, die voor atheneum 6,30 en voor havo 6,27 is. College de Heemlanden zit daar de afgelopen jaren boven, voor atheneum op 6,60 en voor havo op 6,31. Er zijn geen vakken die structureel onder de norm scoren.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Toelichting:

De twee bijlagen bij deze indicator zijn afkomstig van de Onderwijsinspectie.

Sinds 2013 er is geen bezoek geweest van de Inspectie.

Terug naar boven